Nefrolog

Ile zarabia nefrolog w Polsce?

Wynagrodzenia lekarzy nefrologów wahają się od 3 500 do 6 500 tys. zł brutto. Pensja wraz z dodatkami może sięgać nawet 10 000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zakładu, stażu pracy lekarza i jego wykształcenia oraz regionu.

Czym zajmuje się nefrolog?

Nefrologia jest dziedziną medycyny, której obszarem zainteresowania są choroby nerek. W odróżnieniu od urologii, która leczy dolegliwości układu moczowego głownie metodami chirurgicznymi, nefrologia jest dziedziną internistyczną, czyli niezabiegową. Nefrologia w leczeniu schorzeń nerek najczęściej wykorzystuje preparaty farmakologiczne. Istotne znaczenie ma prawidłowa dieta pacjenta, ale czasami konieczne jest leczenie pozwalające zastąpić pracę nerek, zwłaszcza przy niewydolności nerek. Jej przyczyną może być kłębuszkowe śródmiąższowe zapalenie nerek, a także cukrzyca która uszkadza nerki. Leczenie wówczas polega ba zabiegach dializy lub przeszczepie nerki. Specjalista nefrolog musi posiadać umiejętność przeprowadzenia:

 • biopsji nerki,
 • badania ultrasonograficznego nerek i dróg moczowych,
 • badań klirensowych oceniających filtrację kłębuszkową i nerkowy przepływ krwi,
 • badań czynności cewek i aktywności czynnościowo odrębnych segmentów cewek nerkowych.
 • dializy otrzewnej, hemodializy oraz technik pokrewnych, włącznie z dostępem otrzewnym i naczyniowym w przypadkach przewlekłych i ostrych.

Jak zostać nefrologiem?

Specjalizację w nefrologii mogą rozpocząć lekarze, którzy posiadają już specjalizację II stopnia w chorobach wewnętrznych lub pediatrii, uzyskaną na podstawie poprzednich przepisów lub lekarze, którzy posiadają tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii, uzyskany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25.03.1999 r. Celem studiów specjalizacyjnych w zakresie nefrologii jest uzyskanie pełnej wiedzy w zakresie nefrologii oraz umiejętności praktycznych, które pozwalają na diagnozowanie i leczenie chorób nerek na poziomie specjalistycznym.

Specjalizujący się obowiązkowo odbywa kursy:

 • kurs w zakresie nefrologii w pierwszym roku odbywania specjalizacji w klinice nefrologii,
 • kurs doskonalący w zakresie nefrologii,
 • kurs doskonalący w zakresie transplantologii,
 • kurs doskonalący w zakresie dializoterapii.

Lekarz w trakcie specjalizacji zobowiązany jest również do odbycia staży kierunkowych:

 • staż w specjalistycznej poradni nefrologicznej, trwający 3 miesiące,
 • staż w klinice nefrologicznej, trwający 3 miesiące,
 • staż w ośrodku dializacyjnym, trwający 3 miesiące,
 • staż w klinice transplantacyjnej, trwający 1 miesiąc,
 • staż w klinice urologicznej, trwający 1 miesiąc,
 • staż w oddziale intensywnej terapii, trwający 2 tygodnie.

Specjalizujący się lekarz zobowiązany jest do przygotowania pracy poglądowej oraz do wygłoszenia dwóch referatów na zebraniach naukowych towarzystw lekarskiego lub zebraniach naukowych w swoim ośrodku. Specjalizacja obejmuje także kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych. Procedury i zabiegi, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać:

 • badanie ogólne moczu – 50 analiz,
 • interpretację wyników radiologicznych, izotopowych i laboratoryjnych, stosowanych w nefrologii – 200 interpretacji,
 • biopsję igłowa nerki – co najmniej 3 zabiegi,
 • badanie per rectum z oceną gruczołu krokowego – 20 zabiegów,
 • badanie dna oka – 10 zabiegów,
 • dializę otrzewną – 20 zabiegów,
 • dializę pozaustrojową – 30 dializ.

Lekarz powinien pełnić co najmniej 10 dyżurów lekarskich w specjalistycznej jednostce nefrologicznej. Sprawdzanie wiedzy odbywa się w formie kolokwiów, które są przyjmowane przez kierownika specjalizacji, lub wskazanego przez niego specjalistę. Ocena umiejętności praktycznych odbywa się w formie sprawdzianów praktycznych, które pisemnie zalicza kierownik specjalizacji. Dla lekarzy pracujących w oddziale specjalistycznym, klinice lub pracowni nefrologicznej czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata. Dla lekarzy zatrudnionych w innych jednostkach o profilu nefrologicznym wynosi 3 lata. Egzamin specjalizacyjny odbywa się przed komisją powoływaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Składa się z części testowej, części praktycznej – interpretacji badań biopsyjnych nerki, zbadanie i szczegółowe omówienie i ustalenia rozpoznania u 2 wyznaczonych chorych, interpretacji co najmniej 2 badań dodatkowych. Część teoretyczna egzaminu wymaga rozwiązania co najmniej 2 problemów klinicznych oraz omówienia 5 zagadnień szczegółowych z zakresu nefrologii.

Nefrolog- własna firma

Otworzenie prywatnej specjalistycznej praktyki lekarskiej przez specjalistę nefrologa jest dużą inwestycją finansową. Największego nakładu finansowego wymaga przystosowanie oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego. W celu otworzenia gabinetu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz specjalista musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową, do której nie wlicza się okresu stażu oraz należeć do Okręgowej Izby Lekarskiej. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań lekarz może założyć działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here